STIMAG

   Stichting Management Apothekers en de Gezondheidszorg

Over STIMAG

De doelstelling van STIMAG is het bevorderen van de gezondheidszorg. STIMAG wil dit realiseren door subsidiëring van medisch wetenschappelijk onderzoek met een interdisciplinaire of multidisciplinaire component. 

Om verbeteringen binnen de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen is innovatief onderzoek nodig. Samenwerking tussen verschillende disciplines is daarbij een belangrijk middel. STIMAG wil, met behulp van subsidierondes voor multidisciplinaire en interdisciplinaire projecten, onderzoekers stimuleren om wetenschappelijke vraagstukken uit een ander oogpunt te bekijken en hiermee aansporen tot discipline overstijgend onderzoek en nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden.

Voor wie?

Subsidies kunnen worden aangevraagd door wetenschappers, werkzaam bij Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. De voorkeur gaat uit naar jonge wetenschappers in PhD of postdoc positie.

Het uit te voeren onderzoek moet vanuit minimaal twee disciplines worden benaderd waarvan één discipline een (bio) medische aard moet hebben (hieronder vallen onder andere de geneeskunde, de farmacie en de biofarmacie).

Voorwaarden

  • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek, potentieel leidend tot verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. 


  • Subsidies kunnen worden aangevraagd door wetenschappers, werkzaam bij Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. De voorkeur gaat uit naar jonge wetenschappers in PhD of postdoc positie.


  • Subsidies worden niet toegekend aan commerciële instellingen. 

 

  • Het uit te voeren onderzoek moet vanuit minimaal twee disciplines worden benaderd waarvan één discipline een (bio)-medische aard moet hebben (hieronder vallen onder andere farmacie, bio-farmacie en geneeskunde).

 

  • Integratie van disciplines moet vernieuwend zijn, dit moet tevens helder worden geformuleerd in bijlage I van de aanvraag. 

 

  • Onderzoeksprojecten met maatschappelijke meerwaarde genieten de voorkeur. 


  • Onderzoeksprojecten waarbij een samenwerking tussen verschillende instituten wordt aangegaan genieten de voorkeur. 

 

  • De aanvraag moet compleet zijn om in behandeling te worden genomen.

Subsidieronde 2021

Aanvraag indienen?

Deadline: 31-3-2021
Besluit: 8-12 weken na de deadline

Meer informatie

Budget

Voor de ronde van 2021 kan een subsidie worden aangevraagd van maximaal €50,000,-

Subsidieregling

Voor meer informatie over de toekenningsprocedure en verplichtingen na toekenning zie STIMAG subsidieregeling 2021.

Indienen van aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden via e-mail: info@stichtingmag.nl