STIMAG

   Stichting Management Apothekers en de Gezondheidszorg

Over STIMAG

De doelstelling van STIMAG is het bevorderen van de gezondheidszorg. Om verbeteringen binnen de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen is innovatief onderzoek nodig. STIMAG wil hieraan bijdragen middels subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek opgezet door jonge onderzoekers. 


Criteria en voorwaarden subsidieronde 2024 zijn bekend.


Voor wie?

Subsidies kunnen worden aangevraagd door jonge wetenschappers, werkzaam bij Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. Aanvragen kunnen worden ingestuurd door onderzoekers in een PhD-traject of onderzoekers die op de datum van de deadline maximaal 5 jaar* geleden zijn gepromoveerd.

*Dit betekent dat je gepromoveerd bent na 31 maart 2019. Extensies zijn van toepassing op: biologische moeders (18 maanden), ouder (6 maanden), per kind geboren ná de promotiedatum, indien het kind onderdeel uitmaakt van de eigen huishouding; wetenschappers in opleiding tot specialist (1 jaar)

Voorwaarden

 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek, leidend tot verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. 


 • Onderzoeksprojecten binnen de eerste- of tweedelijnszorg en openbare, poliklinische of klinische farmacie komen in aanmerking voor subsidie.
   
 • Subsidies kunnen worden aangevraagd door wetenschappers, werkzaam bij Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. Aanvragen kunnen worden gedaan door jonge wetenschappers in PhD of postdoc positie (zie “Voor wie?” voor de specificatie van jonge wetenschapper).


 • Een hoofdaanvrager of medeaanvrager kan niet meer dan 1 aanvraag per ronde indienen.


 • Subsidies worden niet toegekend aan commerciële instellingen. 


 • De voorkeur gaat uit naar:

             - Farmacologisch/farmaceutisch onderzoek; onderzoek waarbij het geneesmiddel                       centraal staat
             - Multidisciplinair of interdisciplinair onderzoek

             - Onderzoek waarbij verschillende Nederlandse instituten samenwerken


 • De aanvraag moet compleet zijn om in behandeling te worden genomen.

 

 

Overig

 

 • Projectsamenvattingen kunnen niet worden ingestuurd voor voorselectie.


 • STIMAG heeft geen capaciteit om individuele inhoudelijke feedback te geven op ingestuurde aanvragen na bekendmaking van de uitslag. 


 • Het aanvraagformulier is zodanig ingericht dat onderzoeksprojecten beknopt kunnen worden beschreven.


 • Aanvragen mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend. 

Subsidieronde 2024

Aanvraag indienen?

Deadline: 31 maart 2024
Uitslag: voor 1 juli 2024

Meer informatie

Budget

Voor de ronde van 2024 kan een subsidie worden aangevraagd van maximaal €50,000,- per aanvraag.

Subsidieregling

Voor meer informatie over de toekenningsprocedure en verplichtingen na toekenning zie STIMAG subsidieregeling 2024.

Indienen van aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden via e-mail: [email protected]