Personen / People


Bestuur / Board
Dr. A.H.M. de Vries Schultink (voorzitter)
Dr. M. van Nuland (secretaris)
Dr. E.M. Sandberg (penningmeester)

Wetenschappelijk adviseur / Scientific advisor
Dr. T.P.C. Dorlo